Wersja twojej przeglądarki jest przestarzała. Zalecamy zaktualizowanie przeglądarki do najnowszej wersji.

Solfeggio Frequencies Meditation - Feel Enlightened | Theta Binaural Beats 9 Sacred Healing Tones

Opublikowany 2017/06/19

6 częstotliwości Solfeggio:

396 hz - uwolnienie lęków i winy. Zmień smutek w radości. Ta częstotliwość wzmacnia wewnętrzną moc, blokuje podświadomość i ustanawia sposób na odpuszczanie strachu i winy (dotyczy Czakry Korony).
417 hz - ułatwia proces zmiany poprzez oczyszczenie traumatycznych doświadczeń i usuwanie destrukcyjnych wpływów wydarzeń z przeszłości (dotyczy energii sacrum-sacrum).
528 hz - Transformacja i cuda. (Naprawa DNA). Najsłynniejsza częstotliwość. Przywraca DNA człowieka do jego oryginalnego, doskonałego stanu. To przynosi radość, energię życiową, jasność umysłu, samoświadomość, kreatywność, odsłaniając wolne pragnienia i boskie wskazówki (dotyczy czakry splotu słonecznego).
639 hz - harmonia w relacjach. Ponowne łączenie i wyważanie relacji. To uzdrawiająca atmosfera, która przynosi spokój w relacjach, harmonii ze środowiskiem, komunikacji, wzajemnego zrozumienia, tolerancji i miłości. (Dotyczy czakry serca).

741 hz - rozwiązywanie problemów i wzbudzenie intuicji, oczyszcza komórki przed promieniowaniem elektromagnetycznym. Zachęca do lepszego odżywiania, upraszcza życie (czyni życie prostym, a nie skomplikowanym), poprawia samopoczucie (dotyczy czakry gardła).

852 hz - powrót do porządku duchowego. Wewnętrzny głos staje się silniejszy i głośniejszy. Ujawnia to złudzenie życia (takie jak ukryte plany ludzi, miejsca i rzeczy) oraz boską misję i nasze przeznaczenie (związane z czakrą trzeciej oczu).

3 częstotliwości dodatkowe:
174 hz - podstawa. To najniższy ton. To stwarza podstawę ewolucji, rozwijania świadomości i łatwości usuwania fizycznych bóli.
285 hz - poznanie kwantowe - ta częstotliwość pomaga przywrócić tkanki do pierwotnej postaci.
963 hz - boski dźwięk - połączony z Duchem Lekkim i wszechogarniającym, umożliwia bezpośrednie doświadczenie, powrót do jedności. Ta częstotliwość ponownie łączy cię z Duchem, (związanym z energią korony).